Vùng Dow của ACB - 31100

ACB đạt đỉnh 38300 vào 07/2021 và vùng Dow của nó hiện tại ở mốc 31100. Nhận định của mình từ đây sẽ có nhịp quét lên đỉnh sau đó mới giảm về lại vùng 23650. Kịch bản đầu tư:

  • Ngắn hạn: chờ giá về quét vùng dow để mua lên, chốt lời ở 36250, dừng lỗ nếu có cây nến D1 đóng xuống dưới vùng Dow
  • Trung hạn: chờ mua cổ phiếu ACB tại 23650 với mục tiêu 53000