VNindex vượt đỉnh 1085?

VNindex sau khi test lại kênh dưới của trend line tăng trung hạn đã tăng mạnh vào cuối tuần. và đóng cửa cuối tuần vượt ngưỡng kháng cực 1085 với thanh khoản tăng mạnh (Thanh khoản tuần cao nhất kể từ đầu năm 2023) và cho xu hướng tích cực.

Những anh chị đã mua theo tư vấn của chúng tôi từ trước có thể tiếp tục NẮM GIỮ và quan sát tại vùng cản 1095. Nếu VNindex tiếp tục cho dấu hiệu tích cực vào tuần sau có thể chốt lời lại vùng kháng cự cứng 1020-1024 điểm.
Những anh chị chưa kịp mua có thể tập trung mua dòng midcap khi VNindex rung lắc về sát 1080 điểm.

Chi tiết các mã đầu tư liên hệ: 034.2355.556