Vnindex vẫn chưa thực sự hồi phục

Trong thời gian gần đây, VNi tạo đáy quanh vùng đáy cũ tại 1147 và đã có sự hồi phục đáng kể trong thời gian qua khi nó đang ở mức 1206 điểm. tuy nhiên, sự hồi phục này đang gặp phải mức kháng cự cứng tại vùng 1220. Và bằng chứng là hôm nay Vni đã giảm điểm nhẹ.
Sang tuần sau, Vni có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh nhịp sâu hơn nữa. hướng lại mức 1180đ.
Tới vùng này cần tiếp tục quan sát hành động giá của Vni.
Đây vẫn chưa phải thời điểm hợp lý để mua cổ phiếu.
Hoặc, chờ vni điều chỉnh xong, tìm kiếm các mã lướt sóng.