Vnindex tạo đỉnh với mô hình vai đầu vai thuận

Hiện tại trên biểu đồ ngày, VNi vẫn đang gặp cản mạnh tại vùng 1515, nó đã retest vùng kháng cự này liên tục trong nhiều ngày qua, nhưng vẫn thất bại. Đồng thời,đây cũng là đỉnh cao nhất được thiết lập vào cuối năm 2021.
Cũng trên biểu đồ ngày, dễ nhận thấy rằng, VNi đang có mô hình vai đầu vai thuận với đường viền cổ là vùng hỗ trợ 1423. Và nếu, phá thủng hỗ trợ, mô hình mới được xác nhận, do đó, về dài hạn thì nhà đầu tư cần chú ý mô hình này.

Trong ngắn hạn hơn, Vni vẫn đang được hỗ trợ tại vùng 1470 điểm, giá vẫn có phản ứng tăng khi chạm vùng này, nếu thủng nó mới có xu hướng giảm về 1423.