Vnindex sập trở lại, tuần sau chờ đợi

Như đã đưa ra nhận định vào 2 ngày trước, sau khi hồi phục được lên vùng 1370, giá đã tích lũy và sập trở lại vào ngày hôm nay. hiện tại Vni đang ở vùng 1329, sang tuần nó sẽ tiếp tục đà rơi của mình và nhà đầu tư cần chờ đợi tín hiệu hồi phục tại 1320. Nếu giữ vững được vùng này nó mới có cơ hội hồi phục.
Tuần tới là tuần chờ đợi, chúng tôi sẽ đưa ra nhận định tiếp trong bài sau.