VNINDEX liên tục đi ngang nhà đầu tư lưu ý ngưỡng hỗ trợ 1470

Khung H4: VNINDEX đã liên tục đi ngang từ 27/1/2022 trong biên độ từ 1470-1512.

Nếu VNINDEX phá vỡ khỏi 1470, lúc này hỗ trợ sẽ biến thành kháng cự và sẽ đi xuống đường xu hướng, tại đây có thể sẽ tạo 1 nhịp hồi về để test lại vùng 1470 trước đó.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, nếu như VNINDEX đi xuống tới khu vực 1450 thì rất có thể mô hình vai đầu vai đã được hình thành, kết hợp với đó là 1 đường trend line.

Nên khi VNINDEX bị phá thủng vùng 1450 này, khả năng cao “mùa đông” của VNINDEX đang chuẩn bị tới, sẽ giảm điểm cực mạnh.