Vnindex hồi phục sau nhịp bắt đáy của thị trường

Hôm nay Vni hồi phục khá mạnh sau nhịp rơi từ ngày 7/4 cho tới ngày hôm qua 12/4. Trước đó, nó đã chạm tới đỉnh cũ tại vùng 1530, tích lũy và rơi trong 1 ngày sau đó. Hôm nay, Vni hồi phục khá mạnh do nó chạm tới vùng hỗ trợ hợp lưu với đường trendline dưới mức 1450. Với lực tăng trong ngày hôm nay thì ngày mai vni cũng như toàn bộ thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục và hồi phục kéo dài cho tới cuối tuần.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảnh báo rằng, mua vào cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là khá rủi ro khi nhịp rơi có thể quay trở lại bất cứ lúc nào và nhà đầu tư không đủ thời gian để thoát hàng.

Để tăng trưởng mạnh mẽ, Vni cần phải thực sự vượt qua mức 1530 thì thị trường chung mới có thể vào chu kỳ tăng tiếp theo.