Vnindex hồi phục mạnh mẽ, có thể mua

Hiện tại Vni hồi phục khá mạnh trong mấy ngày qua, điều này cho thấy thị trường sẽ còn hồi phục trong 1 thời gian nữa và đây là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư.
Mua trung bình giá ở thời điểm hiện tại đối với các mã cổ phiếu cũng điều chấp nhận được.
Nếu thị trường điều chỉnh 1 nhịp nữa rồi mua vào sẽ cho tín hiệu an toàn hơn.
Mục tiêu vni điều chỉnh lần này có thể lên lại mức 1300 điểm.