Vnindex chưa thực sự có tín hiệu hồi phục

Chỉ số vnindex vẫn đang giao dịch quanh hỗ trợ 1175đ trong nhiều tuần qua, ở thời điểm hiện tại, nó vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục nào và đây vẫn là lúc mà nđt cần tiếp tục chờ đợi.
Tính thanh khoản của thị trường cũng đã giảm đi 3-4 lần so với năm trước. có nhiều mã cp đã hồi phục mạnh mẽ trong thời gian qua tuy nhiên, đó chỉ là sự hồi phục cần thận trọng các nhịp rơi mạnh trở lại.

1140đ sẽ là mức mà nđt cần chú ý, thủng mức này. vnindex dễ dàng về vùng 880đ.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị nên tiếp tục chờ đợi dấu hiệu hồi phục từ vnindex để tìm mua các mã cp .