VNindex chạm mốc 1000 điểm

Sau nhiều ngày giảm giá liên tục, hôm nay Vni đã chạm sát mốc 1000 điểm và có tín hiệu hồi mạnh sau khi chạm mức này.
Đây là vùng hỗ trợ rất quan trọng cho Vni trong thời gian tới. Nếu thủng mốc này, Vni sẽ giảm rất sâu nữa. Có thể về 880 điểm
Tuy nhiên, vì là vùng hỗ trợ cứng, do đó sẽ có nhiều nhà đầu tư lao vào bắt đáy khu vực này.
Vì vậy, có thể mua vào nhiều mã cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.
Nên nhớ, đây chỉ là vùng mua hồi, xu hướng giảm vẫn còn tiếp tục.