VNIndex - áp lực bán mạnh khi chạm lại vùng đỉnh cũ

Sau khi giá chạm lại vùng đỉnh cũ (vùng phá vỡ giả 1512- 1537) đã gặp phải áp lực bán rất mạnh. Vùng hỗ trợ 1378 - 1400 đã có phản ứng 1 lần lên vượt đỉnh nên đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh gần nhất. Nếu phá vỡ vùng hỗ trợ này thì VNIndex sẽ sớm có giá 1290.