Vni tới vùng kháng cự 1300, thận trọng sự điều chỉnh

Trong 2 tuần qua, Vni có sự hồi phục khá tốt sau khi tạo đáy tại vùng hỗ trợ 1200đ, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại mức 1300đ là kháng cự đối với Vni, 1 sự điều chỉnh có thể diễn ra trong tuần này khi Vni đang có dấu hiệu tạo đỉnh. Mục tiêu Vni có thể giảm về là vùng 1250đ.
Nhiều mã cổ phiếu có thể giảm theo . Do đó, có thể chốt lời nếu như ai bắt đáy được vni trong 2 tuần qua, chờ đợi các dấu hiệu tăng tiếp từ vni.