VNi tìm thấy lực hồi phục

Vni liên tục giảm mạnh trong thời gian qua và như trên biểu đồ anh em có thể thấy, sau bài nhận định hôm trước khi vni ở mốc 1157đ, nó đã giảm thêm 1 nhịp nữa và dừng ở mức 1100đ trong ngày hôm nay. Cuối phiên, nó đã hồi phục lên 1132đ và được hỗ trợ bởi đường trendline . Với lực mua mạnh vào cuối phiên, sang tuần mới nó có thể sẽ tiếp tục hồi và anh em nên mua với khối lượng thấp vì đây chỉ là lực hồi phục, về dài hạn Vni sẽ còn rơi nữa.

mục tiêu hồi 1200đ. Mục tiêu rơi khi hồi xong là vùng 1000đ.