Vni tiếp tục giảm thêm 1 nhịp trong ngày đầu tuần

Hôm nay, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, Vni tiếp tục giảm điểm, tạo đáy sâu hơn ngày thứ 6 tuần trước. Mặc dù, đã có sự hồi phục trong phiên sáng giao dịch, tuy nhiên, kết thúc phiên ATC, vni tạo đáy tại mức 1171 khi áp lực bán còn mạnh mẽ.
Trong biểu đồ tháng, có thế thấy rằng, Vni đang đi trong kênh giá, nến tháng 5 này là 1 cây nến giảm mạnh và không có râu nến phía trên, cho thấy rằng áp lực bán trong tháng là khá mạnh, do đó, tháng 5 không phải là tháng mua cổ phiếu, vì vậy hãy chờ đợi tín hiệu ở tháng 6.
Phá thủng vùng hỗ trợ 1200, vni có thể hướng về mục tiêu 1000đ trong tương lai. Và nếu giảm qua 1000đ, vni có thể tụt sâu nữa về mức 870đ