Vni tạo đỉnh, không mua vào cổ phiếu thời gian này

Hiện tại, Vni vẫn liên tục sideway quanh vùng 1280đ và chưa có dấu hiệu tăng, mà thay vào đó, nó đang tạo mô hình và có thể giảm trong 1-2 tuần tới. Do đó, hãy bán cổ phiếu nắm giữ và chờ đợi Vni giảm sau đó mới tìm kiếm các tín hiệu hồi phục sau.**

Để xác nhận xu hướng tăng, vni cần phải vượt qua mức kháng cự cứng tại 1320 điểm.