Vni liên tục tạo đáy, thị trường có thể còn rơi nữa

Trong mấy tuần này, Vni liên tục tạo đáy tại mốc 1k điểm, tuy nhiên, 2 tuần gần đây Vni lại đóng cửa dưới mốc 1k điểm . Điều này cho thấy dấu hiệu tiêu cực trên thị trường và nó có thể giảm sâu hơn trong thời gian tới hướng xuống mốc 880 điểm.
Vì vậy, thận trọng mua cổ phiếu lúc này khi mà nhiều mã liên tục nằm sàn.