VNi hồi phục, đà tăng chưa có dấu hiệu giảm

Mấy ngày trở lại đây, Vni đang cho thấy dấu hiệu hồi phục rất mạnh sau khi tạo đáy tại vùng 1160đ. Nó cũng đã vượt qua vùng kháng cự gần nhất tại mức 1220 để đạt đỉnh trong hôm nay tại mức 1241đ. Do đó, tiếp tục mua vào cp tại thời điểm này.
Mục tiêu vni hồi phục sẽ là vùng 1330đ.
Trước khi tăng lên mức đó, Vni có thể quay lại mức 1220đ trước khi tăng tiếp. Vẫn là lúc mua vào cp.