Vni giảm mạnh như đã nhận định nhiều bài trước đó

Như đã đề cập trong nhiều ngày trước đó, Vni đã hồi xong và có thể hồi lại đáy cũ 1160, và thực tế đã chứng minh trong ngày hôm nay nó đã giảm tới mốc 1160 điểm. Với lực giảm lần này trở lại đáy cũ, Vni sẽ phá thủng và giảm sâu hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, vì là 1 vùng hỗ trợ cứng, Vni có thể hồi ngắn trong 1 vài tuần nữa trước khi tạo ra các đáy sâu hơn nữa.

Ngày mai, có thể tìm mua vào các mã cổ phiếu.