Vni đã giảm mạnh như dự đoán

Sau khi nhiều ngày tích luỹ và cũng như nhận định trong các bài trước, hôm nay Vni tiếp tục giảm mạnh đưa nó về mức 1234 điểm. Với đà giảm này, nó sẽ còn tiếp tục giảm hướng về mức 1220 điểm. Chờ VNi giảm xong thì tìm kiếm mua cổ phiếu.