Vni có thể giảm tiếp tục trong tuần này

Sau khi tạo đáy tại vùng 1266 điểm, Vni đã có sự hồi phục đáng kể trong tuần qua khi nó tăng lên tới mức 1366 và gặp cản tại vùng này.
Với áp lực bán tiếp tục xảy ra, Vni có thể giảm cho tới cuối tuần này và vùng mục tiêu nó có thể về đó chính là mức 1320đ.
Khi giá về được 1320đ, chúng ta cần quan sát và khả năng cao, thị trường sẽ có nhịp hồi phục tiếp. Đó là thời điểm chúng ta tìm các mã cổ phiếu để mua vào.