TSC tạo đỉnh xong, nhịp rơi sẽ kéo dài

Tại biểu đồ tuần có thể thấy rằng, TSC đã tạo đỉnh suốt thời gian kéo dài từ tháng 5/2021 cho tới thời điểm hiện tại sau quá trình tăng giá liên tục trước đó.
Hiện tại, nó đang giao dịch tại đường trendline là hỗ trợ động. Phá thủng vùng này nó sẽ xác nhận giảm dài.
Trong quá khá, TSC cũng đã mất nhiều năm giảm giá.
Do đó, đây không còn là thời điểm mua TSC.