Tin vắn chứng khoán ngày 19/7

PAC - CTCP Pin Ắc quy Miền Nam - Trong quý II/2023, PAC ghi nhận doanh thu đạt 807,6 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 33 tỷ đồng, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Pin Ắc quy Miền Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.649,33 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 59,2 tỷ đồng, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

PVP - CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - Trong quý II/2023, PV Trans Pacific ghi nhận doanh thu đạt 360,23 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 54,8 tỷ đồng, tăng 235,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, PV Trans Pacific ghi nhận doanh thu đạt 665,19 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 102,24 tỷ đồng, tăng 229,6% so với cùng kỳ năm trước.

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - Quý II, IMP đạt doanh thu gần 440 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí IMP đạt lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, vượt 71% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 919 tỷ đồng, tăng 37%; lãi trước và sau thuế lần lượt 199,2 tỷ đồng và 157,5 tỷ đồng, tăng 59%.

KPF - CTCP Đầu tư tài chính Koji - Trình cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Hoàng Văn Hậu do có đơn xin từ nhiệm ngày 15/6/2023. Đồng thời, Công ty trình cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979).

Ngoài ra, một nội dung đáng chú ý khác, Đầu tư tài chính Koji cũng trình cổ đông thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ trái phiếu mã PHICH2124001, CLACH2124003 và trái phiếu PAICH2124001 với tổng giá trị theo mệnh giá là 834,64 tỷ đồng.

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Ngày 17/7, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/8/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 11/9/2023.

TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phần của hai cá nhân sở hữu tại PEGA. Cùng với đó, TLG thông qua việc cho PEGA vay 16 tỷ đồng và dự kiến chuyển đổi khoản vay này thành 3,6 triệu cổ phần PEGA.

SVT - CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 2,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:15. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

SAB - Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco - Ngày 18/7, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 641,28 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1.

Tư vấn đầu tư liên hệ HOTLINE: 034.2355.556
Room tư vấn chứng khoán MBS: Zalo - MBS - Tư vấn chứng khoán