Tin vắn chứng khoán 28/6

FPT - CTCP FPT - Sẽ trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 13/7/2023.

Đồng thời, FPT dự kiến phát hành gần 165,65 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20:3, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Đã thông qua chỉ tiêu doanh thu hợp nhất Tập đoàn đạt 190.000 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2022, song lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 42% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 10%.

GAB - CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC - Ngày 26/6, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định của niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu GAB. Nguyên nhân do, GAB vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và một số nguyên nhân khác.

BRC - CTCP Cao su Bến Thành - Ngày 05/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 06/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

TTA - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành – Đã thông qua việc phát hành hơn 12,59 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:8. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/7/2023.

DP3 - CTCP Dược phẩm Trung ương 3 – Đã thông qua phương án phát hành 12,9 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:150 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu), tương ứng DP3 sẽ phát hành thêm 12,9 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 12/7/2023.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Đã thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty làm chủ với tên gọi Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point (thành lập ngày 26/6/2023), vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

TCH - Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.200 tỷ đồng, tăng 5,11% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng, tăng 14,54% so với năm 2022, trả cổ tức 10%.

Tư vấn đầu tư liên hệ HOTLINE: 034.2355.556