Tin vắn chứng khoán 25/07

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Đã thông qua phương án phát hành 200.000 trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2023, giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 20.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn tối đa 05 năm, chia làm 20 đợt phát hành.

FPT - CTCP FPT - Ngày 24/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 25/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/9/2023.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Thông báo, ngày 08/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%, tương ứng HAH sẽ phát hành thêm hơn 35,17 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

SGN - CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Ghi nhận lãi 78,19 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 134,4 tỷ đồng và hoàn thành 65,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

BCG - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital - Đã có nghị quyết thông qua việc đăng ký bán 6,2 triệu cổ phần tại CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Hiện tại, BCG đang nắm giữ 26,68 triệu cổ phần tại Công ty trên.

PSD - CTCP Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí – Đã thông qua phương án phát hành 1,6 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

BCF - CTCP Thực phẩm Bích Chi - Ngày 03/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 04/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

Tư vấn đầu tư liên hệ HOTLINE: 034.2355.556
Room tư vấn chứng khoán MBS: Zalo - MBS - Tư vấn chứng khoán