Tin vắn chứng khoán 07/07

GAS - Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS ước kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 89.496 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là hơn 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 10.412 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm, PV GAS ước thực hiện 45.117 tỷ đồng doanh thu, bằng 117% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện 7.542 tỷ đồng, bằng 183% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế ước thực hiện 6.035 tỷ đồng, bằng 183% kế hoạch.

OIL - Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL – 6 tháng đầu năm 2023 doanh thu hợp nhất của PVOIL đạt 43.478 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 470 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 4.673 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành xấp xỉ 87% kế hoạch doanh thu và 78,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Tháng 6/2023, HPG sản xuất 520.000 tấn thép thô, giảm 23% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), phôi thép đạt 540.000 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ 2022 nhưng là mức cao nhất kể từ đầu năm nay.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 17/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2023.

MST - CTCP Đầu tư MST - Ngày 19/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 20/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu), tương đương MST sẽ phát hành hơn 6,81 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VNF - CTCP VinaFreight - Ngày 27/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 28/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/8/2023.

SGH - CTCP Khách sạn Sài Gòn - Ngày 17/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 18/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2023.

POT - CTCP Thiết bị Bưu điện - Ngày 04/7, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6,15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 27/7/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 15/8/2023.

ADS - CTCP Damsan - Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh số xuất khẩu đạt 461 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ. Theo Công ty, nhu cầu sợi từ thị trường Trung Quốc hiện đang rất cao trong giai đoạn phục hồi sau Covid-19. Tính đến hiện tại, số lượng đơn hàng xuất khẩu hiện đã kín đến hết quý III/2023.

Tư vấn đầu tư liên hệ HOTLINE: 034.2355.556
Room tư vấn chứng khoán MBS: Zalo - MBS - Tư vấn chứng khoán