Thận trọng Vnindex điều chỉnh

Sau quá trình hồi liên tục trong thời gian qua. Vni đang có các dấu hiệu tạo đỉnh, và có thể giảm trở lại trong tuần sau.
Các nến doji đã liên tục suất hiện tại đỉnh xu hướng những ngày qua, cho thấy sự lưỡng lự của thị trường ở thời điểm hiện tại. Do đó, đây không phải là thời điểm mua cổ phiếu, mà nên chờ đứng ngoài thị trường, hoặc chốt các lệnh mua trước đó.
Vùng mục tiêu về 1220