Thận trọng nhịp hồi của VNI

Ngày hôm qua, Vni đã có nhịp điều chỉnh khá mạnh về vùng 1256 và tới hôm nay, nó đã hồi phục mạnh khi trở lại vùng 1270. Tuy nhiên, cần thận trọng tại giai đoạn này khi mà lực của Vni ở thời điểm mua này không còn mạnh mẽ. Do đó, hãy đứng ngoài thị trường giai đoạn này.
Nếu điều chỉnh, Vni có thể rơi lại 1220 và đây mới là thời điểm chờ mua vào . Do đó, nên tiếp tục kiên nhẫn chờ thị trường điều chỉnh.
Mặt khác, nếu vượt đỉnh 1280 mạnh mẽ thì có thể tìm mua vào ngay các mã cổ phiếu.