Thận trọng mua vào FLC

Sau khi hồi phục mạnh từ vùng 3.6k, FLC đã đạt đỉnh tại vùng 6.6k và đây là vùng kháng cự rất mạnh đối với cổ phiếu này. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nên mua vào đối với FLC, trừ khi nó vượt qua được 6.6k.
Theo nhận định của chúng tôi, sẽ có nhịp giảm trong thời gian tới đối với cổ phiếu này. 4.3k chính là vùng nhà đầu tư nên chờ đợi để mua vào.