Thận trọng khi mua FLC

Tại biểu đồ ngày có thể thấy rằng, vùng hỗ trợ cứng nhất của FLC tại mốc 10.2k đã bị phá vỡ trong ngày hôm nay. Với việc phá vỡ mốc hỗ trợ này, cổ phiếu FLC có tiềm năng rơi về vùng hỗ trợ sâu hơn quanh mốc 6.6k.
Kết hợp với xu hướng giảm mạnh thì vol của FLC trong thời gian này cũng tăng mạnh, càng củng cố 1 xu hướng giảm trong nhiều tuần tiếp theo.
Do đó, đây không còn là thời điểm mua FLC.