Tầm nhìn dài hạn đối với VNIndex

Có vẻ như VNIndex sẽ tiếp tục tạo ATH mới khi giá điều chỉnh và được hỗ trợ rất tốt. HIện tại, vùng hỗ trợ gần nhất 1475 - 1500 có thể đẩy giá lên 1580. Kỳ vọng dài hạn có thể đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại ở vùng giá 1745.

Chiến lược khuyến nghị: chờ VNIndex re-test lại vùng 1475 - 1500 để buy lên.