SSI có thể điều chỉnh, không mua ở thời điểm này

Sau quá trình hồi phục, SSI bắt đầu có dấu hiệu tích lũy đỉnh và đây là thời điểm nhà đầu tư không nên mua vào cổ phiếu này, hoặc nên chốt lời nếu mua trước đó.
Với việc tích lũy đỉnh và có thể giảm, vùng mục tiêu giảm sẽ là vùng 21.7k