ROS hồi phục, hãy chờ đợi điểm mua

Sau khi tạo đáy tại vùng 3.6k, ROS đã có sự hồi phục đáng kể trong tuần qua khi giá hiện tại đang giao dịch ở mức 5.23k. Với sự phục hồi này, ROS có thể sẽ tăng tiếp trong những tuần tới khi mà mục tiêu của nó có thể hồi lên vùng 6.3k.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì không nên mua, hãy đợi giá điều chỉnh về vùng 4.6k và mua tại vùng này.