Phản ứng tốt với hỗ trợ, vnindex có thể re-test lại 1350

Trên khung thời gian H4, VNIndex đã phản ứng khá tốt với vùng hỗ trợ 1260 mà trước đó mình có nhận định “để lên được cao thì nó cần phải phá qua”. Tuy nhiên, vùng tâm lý giá 1300 vẫn chưa thực sự rõ nét nên giá có thể sẽ quay về 1217 bất cứ lúc nào