NHA gãy trend, giá có thể điều chỉnh sâu hơn

Tại biểu đô ngày nhà đầu tư có thể thấy rằng, đường trendline là hỗ trợ động đối với cổ phiếu này kéo dài từ tháng 12/2021 cho tới nay đã bị phá thủng trong tuần này. Hiện tại, cổ phiếu này đang dao động trong biên độ hẹp khi nó được hỗ trợ giá tại vùng 60k. Và nếu thủng vùng hỗ trợ này, giá sẽ giảm khá sâu, mục tiêu về vùng 48k.
Vol trong tuần này cũng khá cao, ủng hộ 1 xu hướng điều chỉnh giảm đối với cổ phiếu này. Do đó, đây không phải là thời điểm mua NHA. Hãy đợi vùng giá 48k.