Nếu nến tuần này đóng 127x, chúng ta có thể kỳ vọng ra sao về VNIndex?

Trước tiên, mời bạn xem lại bài phân tích của mình trước đó, khi mình có nhận định lực mua đang xuất hiện khá tốt, chờ re-test vùng 1200 để mua lên.

Và giá hiện tại đã test lại vùng 1200 bật lên khá đẹp.

Theo biểu đồ trên, nếu nến tuần này đóng trên 127x thì mình sẽ tiếp tục mua khi giá hồi về 1200 - 1240 và kỳ vọng sẽ hồi lên lại vùng 1330, xa hơn là vùng tâm lý giá 1400.

Lưu ý rằng giá vần đang trong xu hướng giảm nên quản lý vốn thật chặt chẽ!