Mua SSI khi giá đang có xu hướng tăng tiếp tục

Tại biểu đồ H4, SSI đang chính thức vượt qua mức kháng cự 20.4 trong tuần này và tuần qua. Đồng thời, nó cũng đang hình thành cấu trúc tăng giá kết hợp với RSI đang cho dấu hiệu mua tích cực. Do đó, đây là thời điểm có thể xem xét mua gom SSI với mục tiêu lên vùng 24k và 27k.
vùng mua tiềm năng giá hiện tại cho tới vùng 20k.