Lực bắt đáy đã quay lại với FLC

Sau 2 phiên liên tục trần, lực bắt đáy đối với FLC đã quay lại. Tuy nhiên, phải đợi phiên điều chỉnh mới có thể mua vào được cổ phiếu này. Nếu nó điều chỉnh giá, hãy mua vào trung bình giá.
Mục tiêu lên lại là vùng 5.5k.
Lưu ý, đây là sự hồi phục, không nắm giữ lâu dài đối với cổ phiếu này.