Liệu đã có thể mua vào HPG

Trên biểu đồ tuần, cổ phiếu HPG đang giao dịch tại vùng hỗ trợ quan trọng, tuy nhiên nó vẫn chưa xuất hiện các dấu hiệu để mua vào tại vùng hỗ trợ này khi thị trường vẫn đang trong đà giảm giá mạnh. Lực bán tháo trên thị trường vẫn còn. Do đó, hãy kiên nhẫn chờ thị trường chung tích luỹ giá. Sau đó chờ đợi tín hiệu từ HPG.

Vùng giá hiện tại là khá tiềm năng để gom HPG tại 16k