LCG thủng đáy, cảnh báo không mua

Thị trường trong tuần này liên tục rớt điểm mạnh, gần như không có mã cổ phiếu nào có thể tăng ngược. LCG thì còn thậm tệ hơn khi vùng hỗ trợ cứng nhất tại 17k đã bị phá vỡ. Trong tương lai, nó có thể giảm về vùng 14k. Do đó, nhà đầu tư không nên quá tham vào mua khi nó hồi .