ITA chạm kháng cự, chờ hồi

Hiện tại, cp ITA đang giao dịch tại vùng fibo thoài lùi 0.382, đây là mức kháng cự của nó. Tuần qua, nó liên tục giao dịch tại mức này, dấu hiệu tạo đỉnh và đây không phải thời điểm mua vào đối với cổ phiếu này. hãy đợi giá điều chỉnh sau đó chờ tín hiệu mua vào.
Vùng chờ mua 3,8k hoặc 3,5k.