HQC điều chỉnh, chờ nhịp mua vùng 3.7

Sau khi hồi phục khá tốt trong thời gian vừa qua, cổ phiếu HQC hôm nay đã có dấu hiệu đảo chiều giảm trở lại khi đạt đỉnh tại vùng 4.4 trong ngày hôm qua. Với đà giảm trở lại, HQC có thể giảm về lại vùng 3.7k và đây là vùng chúng ta sẽ chờ mua. Mục tiêu quay trở lại mức 4.4k.
Lưu ý, 4,4k là kháng cự cứng đối với HQC.