HPG quay đầu giảm giá, thận trọng

Tại biểu đồ tuần, cổ phiếu HPG bất ngờ giảm giá sau mấy ngày hồi phục, hiện tại nó đã phá thủng đáy ở mức 16k. Do đó, đây không phải thời điểm để mua.

thị trường chung cũng rơi vào trạng thái đi ngang khi mà Vni liên tục tăng giảm nhẹ tại mức 1000 điểm.

Hãy đợi tín hiệu mua khi HPG tạo đáy.