HPG hồi phục gần vùng hỗ trợ, liệu đã có thể mua vào

Hiện tại HPG đang giao dịch gần vùng hỗ trợ cứng tại mức 17k sau quá trình giảm giá liên tục trong nhiều tuần. Có thể thấy rằng, HPG đã tích luỹ trong vài ngày qua và có dấu hiệu hồi phục trong 2 ngày gần đây.

do đó, đây là thời điểm vào mua lướt cổ phiếu này với mục tiêu lên 21k -22k