HPG có thể đang hình thành mô hình vai đầu vai thuận, nhà đầu tư lưu ý không bắt dao rơi

Trong phiên giao dịch sáng nay ngày 14/3, HPG đang là 1 trong những mà cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất.
Đặc biệt, nếu nhìn vào khung Daily với đà giảm như thế này, rất có thể HPG đang hình thành mô hình vai đầu vai thuận, nên nhà đầu tư phải chờ HPG về phản ứng với vùng giá 40.000- 43.000, nếu như giá phá vỡ qua đây, mô hình vai đầu vai sẽ được hình thành, lúc đó HPG sẽ giảm khá sâu có thể về tới mốc 27.000.