Hãy đợi TIG breakout để mua

Tại biểu đồ H4, TIG đang gặp kháng cự quan trọng tại mức 13k. Nó đã giảm khi giá chạm vùng này vào cuối tháng 6, ở thời điểm hiện tại giá đang tích lũy tại vùng này, và đây chưa phải là thời điểm mua vào TIG.
Hãy đợi giá vượt qua vùng này và nhà đầu tư có thể mua vào, mục tiêu hồi phục là vùng 17k.
Lưu ý rằng, đây là tín hiệu hồi phục, không phải chu kỳ tăng giá đối với TIG.