HAH chạm vùng hỗ trợ quan trọng, chờ mua

Sau quá trình cổ phiếu này giảm liên tục trước đó, hiện tại nó đã có tín hiệu tăng tích cực tại vùng hỗ trợ 52k, và trong thời gian, nhà đầu tư hãy đợi nó tích luỹ tại vùng này và tiến hành mua ngắn hạn. mục tiêu lên 58k -62k. Xu hướng giảm giá trước đó vẫn còn giữ nguyên, đà tăng dài hạn chưa xuất hiện với mã cổ phiếu này.