GVR đà tăng còn mạnh mẽ

Cổ phiếu GVR đang trong đà hồi phục mạnh mẽ hơn 1 tháng qua. vùng kháng cự 25k nó cũng đã vượt qua trong ngày hôm nay đưa cổ phiếu này tăng trần. Do đó, tiếp tục mua vào cổ phiếu này mạnh mẽ trong tương lai gần.
Mục tiêu sẽ tiến lên mức 31k.