FLC giảm giá mạnh, mục tiêu về lại 2k6

Trên biểu đồ tuần có thể thấy rằng, FLC đã đi vào downtrend, xu hướng giảm mạnh và có rất ít cơ hội mua vào cổ phiếu này.
Với xu hướng giảm giá mạnh, cố phiếu này sẽ hướng về mục tiêu vùng 2k6. Đáy sâu nhất năm 2020