FLC bật tăng từ vùng 6k, liệu đã có thể mua nó

Sau đà giảm liên tục trong nhiều ngày qua, FLC đã có sự hồi phục đáng kể từ vùng hỗ trợ cứng 6k, giá hiện tại đang ở 7.78k . Do đó, đây là thời điểm canh mua vào FLC khi nó điều chỉnh giảm. Mục tiêu lên lại giá 10k.
Hiện tại, vùng mua 6k đã qua, nhà đầu tư có thể chờ giá FLC điều chỉnh về 6.7k hoặc cao hơn chút là 7k.
Hãy chú ý rằng, FLC đang trong sóng hồi, không phải sóng tăng, do đó hãy thận trọng với việc mua vào cổ phiếu này.