FCN chờ đợi điểm mua

Hiện tại, FCN đang có dấu hiệu tạo đáy tại vùng 11.5k. Hơn 10 ngày, cổ phiếu này liên tục đóng cửa trên vùng 11k. Cho thấy tín hiệu tích cực mua vào.
Tuy nhiên, để mua an toàn thì nhà đầu tư cần chờ giá vượt lên trên vùng 14k mới cho thấy tín hiệu mua.
ở thời điểm hiện tại, vẫn là vùng mua không an toàn.